Zewei Coffee [Xiaonanmen]

Address: 顺城南路, 北院门, Xi'an, xian, Shaanxi, 710002 China