Shadow Blue Lounge Bar [Beilin District]

Address: Secret Bar, South Shuncheng Road, 张家村, xian, Shaanxi, 710002 China